Voor wie?

Voor de inwoners van:

  • Gistel
  • Oudenburg
  • Ichtegem
  • Koekelaere
  • Torhout
  • KortemarkWat brengt u mee?

  • Identiteitskaart/Kids-ID/ISI+ of een kleefvignet van de mutualiteit
  • Elektronisch betaalmiddel
  • Attesten of verzekeringsformulieren in geval van ongeval

Mondmasker is niet meer verplicht sinds 21/04/2023.


Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen (zoals rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten,…).
Hou rekening met mogelijke wachttijden, gezien de omvang van het wachtgebied.

We vragen u zich zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen.

De wachtpost is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.


Nuttige links