Voor wie?

Voor de inwoners van:

  • Gistel
  • Oudenburg
  • Ichtegem
  • Koekelaere
  • Torhout
  • KortemarkWat brengt u mee?

  • Identiteitskaart/Kids-ID/ISI+ of een kleefvignet van de mutualiteit
  • Elektronisch betaalmiddel
  • Attesten of verzekeringsformulieren in geval van ongeval

Mondmasker is niet meer verplicht sinds 21/04/2023.


Huisbezoeken

We vragen u zich zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen.

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen (zoals rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten,…).
Hou rekening met mogelijke wachttijden, gezien de omvang van het wachtgebied.

De wachtpost is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.


Nuttige links