Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen (zoals rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten,…).
Hou rekening met mogelijke wachttijden, gezien de omvang van het wachtgebied.

We vragen u zich zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen.

De wachtpost is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.