Huisbezoek

Huisbezoek

We vragen u zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen. Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zicht niet kunnen verplaatsen (zoals rusthuisbewoners, bedlegerige patiënten,…)

Hou rekening met mogelijke wachttijden gezien de omvang van het wachtgebied.

Het kan zijn dat de arts tijdens het huisbezoek vergezeld is van een gebrevetteerd EHBO chauffeur

Tarieven

  • Officiële tarieven
  • Avondtarief op vrijdagavond begint om 18 uur en eindigt om 21 uur
  • Nachttarief begint om 21 uur en eindigt om 8 uur van de dag nadien
  • Een zaterdag, zondag of feestdag begint om 8 uur en eindigt om 21 uur
  • Betaling liefst via bancontact.