Raadpleging wachtpost

We vragen u zoveel mogelijk naar de wachtpost te begeven aangezien we daar over alle nodige faciliteiten beschikken om u te helpen. Tijdens de openingsuren in het weekend is er overdag altijd een arts aanwezig

De wachtpost is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.

Wat brengt u mee?

  • Uw identiteitskaart
  • Attesten of verzekeringsformulieren in geval van ongeval

Tarieven

  • Betaling via derde betaler. U betaalt enkel het remgeld op de officiële tarieven.
  • Avondtarief  op vrijdagavond begint om 18 uur en eindigt om 21 uur
  • Nachttarief begint om 21 uur en eindigt om 8 uur van de dag nadien
  • Een zaterdag, zondag of feestdag begint om 8 uur en eindigt om 21 uur
  • Betaling liefst via bancontact.